Společná modlitba za český národ 27. září 2011

V předvečer 28. září se v době, kdy je z Prahy odvážena do Staré Boleslavi lebka sv. Václava, letos poprvé konala v celé naší vlasti společná modlitba za národ. Připomeňme, že s touto myšlenkou přišel na jednání o letošních svatováclavských oslavách na Arcibiskupství pražském právě duchovní správce budečské rotundy P. Petr Bubeníček. Návrh padl na úrodnou půdu, a tak se v úterý 27. září na 19. hodinu sešly v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči ktéto modlitbě - stejně jako na jiných místech naší vlasti - více než čtyři desítky věřících.Na oltáři byl umístěn relikviář s ostatkem sv. Václava.V průběhu večera byl čten i úryvek z 1. staroslověnské legendy o sv. Václavu.A po litaniích ke Všem Svatým zazněla společná modlitba za národ:
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko - naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybějí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.Mezi těmi, kdo se na Budči společně modlili, byl i výtvarník Jaroslav Šerých, autor kanonizačního portrétu sv. Zdislavy z Lemberka.


Svatováclavské nešpory uzavřel Svatováclavský chorál. Tento závěr také stihla natočit Česká televize a záběry z budečské rotundy se objeví jako prostřihy v přímém přenosu z Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.


Foto © Zdeněk Kuchyňka, 2011

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.09.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.