Za řezbářem Františkem Máchou

Mezi ty, kdo i v současnosti udržují slavnou tradici příbramských betlémářů, patřil až do letošního léta František Mácha ml. (6. 7. 1949 - 24. 6. 2010).


Výtvarný talent zdědil zjevně po svém otci Františku Máchovi starším (1912 - 1987), který byl sice vyučený zámečník, ale zajímal se i o historii a koketoval s výtvarným uměním. Velmi rád maloval, byl rovněž zručným řezbářem. Betlémové figurky vyřezával v omezené míře, ale vytvářel zejména nástěnné kukačkové hodiny a bavilo ho vyrábět i nábytek.
František Mácha ml. se vyučil malířem pokojů a do roku 1989 pracoval jako výtvarník v oddělení propagace v podniku Rudné doly Příbram. Po roce 1989 se začal věnovat řezbářství a vytvořil mnoho autorských betlémů, někdy výhradně z vlastních představ a fantazie, jindy i podle - mnohdy neobvyklých a náročných - přání zadavatelů. V roce 2003 tak poprvé na výstavě v Příbrami představil betlém s daráčky v podobě objednavatelů - místních podnikatelů.
Františka Máchu částečně ovlivnila tvorba jeho jmenovce Antonína Máchy, příbramského řezbáře samouka a horníka z 19. století. Inspirací pro něj bylo rovněž dílo Josefa Lady, jeden z betlémů byl osazen figurkami připomínajícími právě tohoto českého malíře. Velmi se obdivoval práci příbramských horníků, řezbářů samouků z 19. a 20. století. Nepočítaně betlémů, figurek i soch také opravovil, dořezal či nově omaloval. Právě díky němu mohl znovu ožít částečně zaniklý příbramský betlém ve sbírkách našeho muzea. Pro něj dořezal chybějící figurky a některé opravil a doplnil chybějícími předměty (dary, klobouk).
Cit pro rekonstrukci zaniklých daráků, přičemž měl k dispozici pouze černobílou celkovou fotografii betléma a několik dochovaných figurek, můžete posoudit na této fotografii klečících daráků.

Který z nich je původní? A kterého František Mácha nově dořezal?

František Mácha betlémy nejen vyřezával, ale mapoval i jejich historii na Příbramsku. Výsledkem jeho práce se tak stala kniha O příbramských řezbářích betlémů, která vyšla v roce 1999.
Byl ale samotář a svou práci nerad prezentoval na veřejnosti, takže informace o něm a jeho tvorbě jsou velmi kusé. Zkuste si například zadat heslo řezbář František Mácha do vyhledávače na internetu a najdete tam pouze dvě zprávy. vzhledem k jeho předčasnému odchodu můžeme jenom litovat, že se nedostal ani do knihy Luboše Kafky a Tomáše Petráně Betlémáři: kapitoly z historie a současnosti tvorby betlémů (Praha 2009), jejíž přílohou jsou dvě DVD, na nichž betlémáři vyprávějí o své tvorbě.
Podle informací řezbářovy neteře Mgr. Lenky Blažkové, PhD., která nám poskytla většinu informací o svém strýci, by Hornické muzeum v Příbrami chtělo v příštím roce stručně zmapovat Máchův tvůrčí život, jeho inspirace. Vystaveny by měly být obrazy Františka Máchy se zimní a vánoční tématikou, jádro výstavy ale budou tvořit jeho řezbářské práce, především betlémy.

A odpověď na naši otázku: Původní je klečící daráček vlevo.

Foto © Bohuslav Vykouk a Jaroslav Vyšín
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 20.12.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.