22. národní pouť na staroslavnou Budeč

Už po 22. se v sobotu 24. září 2011 vydali poutníci na Budeč, aby slavnostní mší uctili památku mučedníka a patrona naší země sv. Václava, který podle legend prožil své dětství na Budči, kde se mimo jiné učil čtení, psaní a zpěvu žalmů.
Ve stánku našeho muzea čekalo na poutníky nové číslo Posla z Budče, připomínající například letošní 800. výročí narození sv. Anežky České nebo 1090. výročí mučednické smrti Václavovy babičky sv. Ludmily.


Autor článku o sv. Ludmile univ. prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. byl i letos jedním z budečských poutníků.


Hlavním celebrantem byl duchovní správce budečské rotundy sv. Petra a Pavla P. Petr Bubeníček.


Ikona se sv. Ludmilou a sv. Václavem připomínala, že liturgické zpěvy budou znít ve staroslověnštině, v jazyce, v němž se podle staroslověnských legend Václav naučil číst a psát u babičky Ludmily.


Mezi kněžími, jáhny a ministranty byl host nad jiné milý, dlouholetý duchovní správce Budče P. Jaroslav Ptáček, O.Cr.
Rotundu zcela zaplnila více než stovka poutníků z bližšího i vzdálenějšího okolí.Oltářní mensu, na níž byl i relikviář s ostatkem sv. Václava, zalilo během mše slunce a vytvářelo malebné šerosvitné obrazy, připomínající díla Rembrandtova či Caravaggiova.
Po mši následovala prohlídka budečské rotundy s výkladem ředitele muzea Zdeňka Kuchyňky, které se zúčastnilo více než šest desítek poutníků.


Foto © Zdeněk Kuchyňka a Jaroslav Vyšín, 2011
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.09.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.