21. národní svatováclavská pouť na Budeč 25. září 2010

Na rozdíl od předchozího roku babí léto skončilo s příchodem podzimu a od rána 25. září pokrývala oblohu šedivá mračna. Přesto poutníkům, kteří se vydali na 21. národní svatováclavskou pouť na Budeč, nechyběla dobrá nálada.

Na snímku zprava: Dlouholetý duchovní správce budečské farnosti P. Jaroslav Ptáček, OCr., Jaroslav Zejšek a František Vida z farnosti Kladno.

Poutníkem nejvzácnějším byl nový pražský arcibiskup Dominik Duka, OP.

Ředitel kladenského muzea Zdeněk Kuchyňka vítá na Budči Mons. Dominika Duku.

Pan arcibiskup se setkal s univ. prof. Jiřím Slámou, znalcem raně středověkých českých dějin, který se dlouhodobě zabývá osobností sv. Václava.


Pozdravil se také s polistopadovými starosty Zákolan Jaroslavem Černým a Vladimírem Černým.


Koncelebrovanou mši svatou sloužili s arcibiskupem Dominikem Dukou současný duchovní správce budečské rotundy P. Petr Bubeníček a jeho předchůdce P. Jaroslav Ptáček.


V homílii arcibiskup Dominik Duka mimo jiné připomněl, že křesťanství, o jehož přijetí se zasloužil sv. Václav i jeho prarodiče kníže Bořivoj a sv. Ludmila, nebylo u nás šířeno násilím, ale v souladu s nejdůležitějším novozákonním přikázáním, kterým je láska.


Po mši arcibiskup Duka besedoval s věřícími.

Na snímku s MUDr. Marií Bašeovou, sběratelkou drobné devoční grafiky.


Arcibiskup Dominik Duka a P. Petr Bubeníček před budečskou rotundou.

Odpoledne, kdy už počasí tolik nepřálo, byl díky obci Zákolany a Sdružení rodičů a přátel dětí při MŠ a ZŠ Zákolany připraven Divadelní podvečer, který zahájilo Divadlo A. K. Zvoleněves cimrmanovsky laděnou hrou Anna Kudeřánková.


A navzdory už zmíněné nepřízni počasí byl stan, kde se hrálo téměř celý zaplněn.


Foto © Jaroslav Vyšín a Zdeněk Kuchyňka, 2010
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.09.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.