26. národní svatováclavská pouť na Budeč 26. září 2015

Před 25 lety byla ve spolupráci Římskokatolické farnosti Budeč-Kováry a Okresního úřadu v Kladně zahájena novodobá tradice Národních svatováclavských poutí na staroslavnou Budeč. Ta první se konala v předvečer státního svátku 27. října 1990 a mši svatou pod širým nebem tehdy celebroval světící biskup pražský Mons. Jan Lebeda. Stejně jako před čtvrtstoletím přijel letos na Budeč i zdejší dlouholetý duchovní správce P. Jaroslav Ptáček, OCr., který tehdy stál u zrodu poutí a dnes žije v klášteře Rytířského řádu kžižovníků s červenou hvězdou v Praze.


Mši svatou doprovázel zpěvem chrámový sbor od kostela sv. Václava v Kladně-Rozdělově pod vedením sbormistryně Pavly Rejhonové.


Mši svatou celebroval novokněz P. Lukáš Hrabánek s neobvykle velkým počtem ministrantů, které přivedli nečekaně těsně před mší dva salesiánští kněží.
Na kazatelně četl z evangelia současný duchovní správce budečské rotundy P. Petr Bubeníček.P. Jaroslav Ptáček, OCr. v závěru mše připomněl historii svatováclavských poutí na Budeč i oslavy 1100. výročí budečské rotundy, při nichž byla v září 2005 vysazena památná lípa.


Po skončení mše udělil P. Lukáš Hrabánek novokněžské požehnání a poté následovala komentovaná prohlídka rotundy sv. Petra a Pavla, kterou vedl ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka, tentokrát coby kněz Učen, který učil na Budči čtení, psaní a zpěvu žalmů mladého knížete Václava.


A to vše se konalo pod dohledem sv. Václava.


Foto © J. Vyšín a Z. Kuchyňka, září 2015
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 30.09.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.