Co čekalo návštěvníky na Cestě do středověku

Cesta do středověku připravená ke Dni Středočeského kraje přilákala 28. října 2008 navzdory nepřízni počasí do našeho muzea více než osm stovek dětí i dospělých.Jako zpestření "temného" středověku čekalo na návštěvníky před vstupem do muzea několik automobilových a motocyklových veteránů sběratele Václava Slováka a jeho přátel.


Nejen kluci, ale i jejich tatínkové obdivovali motocykl Laurin a Klement, známý i z románu Adolfa Branalda Dědeček automobil, kde na něm jezdil závodník Vondřich.

První návštěvníci dorazili ještě chvíli před oficiálním zahájením, takže se nejprve vydali na prohlídku stálých expozic a výstav.

Hned proti šatně byla připravena první dílna - skriptorium. Husím brkem, nebo perem v násadce si zájemci mohli vyzkoušet psaní textu středověkým písmem, vybarvit si předtištěnou iniciálu, nebo iluminaci.

I když psaní husím brkem není nijak snadné, děti to zjevně bavilo.

Postupem času se pak uprostřed stolu hromadily listy s písařskými pokusy.

Další dílny byly ve víceúčelovém sále v prvním patře. Bylo možno si tu vyzkoušet malování středověkých vitráží...

tvorbu erbů a pečetí...


a také stavbu hradu ze stavebnice Lego, kterou jsme získali jako sponzorský dar od této firmy působící v Kladně.


Na zahradě u muzea se velkému zájmu těšila střelba z kuše a luku.


I tentokrát "šly na odbyt" vlastnoručně pečení hadi z těsta.

Kvůli vytrvalému dešti se ale část programu musela improvizovaně přesunout do poněkud stísněných podmínek vstupní haly muzea. Tady komtur Špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského Berengar pasoval vybrané panoše a panošky na rytíře tohoto řádu.A na druhém konci haly se představilo Muzejní kramářské divadlo se srdceryvným zpívaným příběhem o lásce a smrti mladého rytíře.


Temnou stránku života ve středověku ukázalo potrestání povětrné ženštiny.Vypálení cejchu na rameno a výprask se zdály přítomnému davu příliš malým trestem, takže se dožadoval, aby provinilkyně byla ukamenována, nebo upálena.

Naštěstí se jí ale v nestřeženém okamžiku podařilo ze spárů kata uprchnout.

Stejně jako loňská Cesta do pravěku bude i Cesta do středověku nabízena školám jako projektový den na pomoc výuce dějepisu.
Foto © Zdeněk Kuchyňka, 2008

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 29.10.2008. Verze pro tisk. O úroveň výše.