Svatováclavské slavnosti na Budči 2013

Svatováclavské slavnosti na Budči u Zákolan začaly i letos 27. září nešporami v době, kdy z Prahy odjížděly do Staré Boleslavi ostatky sv. Václava. V průběhu bohoslužby kromě modliteb zazněl i úryvek ze staroslověnské legendy o sv. Václavu a byl připomenut i celý život tohoto národního světce a patrona.

Podvečerní atmosféra v rotundě sv. Petra a Pavla před začátkem nešpor.


P. Petr Bubeníček při modlitbě.


Sestra Zdislava


Pastorační asistent Prokop Šatava.

Jako každý rok zazněla v závěru nešpor Společná modlitba za národ.

Svátek sv. Václava 28. září letos připadl na sobotu, takže se od 10.30 konala v rotundě poutní slavnost ke cti sv. Václava.

Ráno bylo sice chladné, ale sluníčko se na poutníky usmívalo po celý den.I když se letos poutní slavnost na Budči konala ve stejnou dobu jako Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, rotunda byla zcela zaplněna. Zpěv obstaral Chrámový sbor z kostela sv. Václava v Kladně -Rozdělově pod vedením sbormistryně Pavly Rejhonové.Mši sv. sloužil P. Petr Bubeníček společně s P. Jaroslavem Ptáčkem, O.Cr.


P. Bubeníček v homílii navázal na čtení z Knihy moudrosti a zdůraznil, že dobří vládcové v sobě musí najít dostatek pokory k tomu, aby se neustále učili a neopakovali chyby své, ani chyby druhých.


Dlouholetý duchovní správce budečské rotundy P. Jaroslav Ptáček, O. Cr., který letos oslavil 85. narozeniny, v závěru připomněl, jak rád jezdil a jezdí na Budeč, aby tu, jak už kdysi řekl, čerpal povzbuzení ze svatováclavské budečské studánky.


Po eucharistii a závěrečném požehnání poutníkům na cestu zazněl Svatováclavský chorál a sbor přidal ještě několik skladeb na rozloučenou, které přítomní vyslechli v neopakovatelné atmosféře, kterou může nabídnout jen budečská rotunda.


Nedělní program Svatováclavských slavnsostí zahájila v 10.30 skupina historického šermu Thorax z Kladna.


Po ní Divadlo D 21 zahrálo dětem představení Ferda Mravenec.Kromě pódia a přírodní scény pro historický šerm byla akropole hradiště zaplněna mnoha stánky a tvůrčími dílničkami, z nichž asi největší zájem byl o výrobu dřevěných hraček. Možná i proto, že se mnohé děti doma ani ve škole s kladívkem a hřebíky nesetkají .


Muzeum nabízelo své tiskoviny i turistické suvenýry a nabízelo zájemcům prohlídky rotundy s výkladem.


Jednu z prvních prohlídek absolvoval i kladenský primátor ing. Dan Jiránek s manželkou.


V půl druhé pak na Budeč přijeli sv. Václav a sv. Ludmila s doprovodem.


Po uvítání zákolanskou starostkou Lucií Wittlichovou pak předvedli dobové tance.


A ještě fotografie sv. Václava a sv. Ludmily s budečskou rotundou v pozadí. Nutno podotknout, že role sv. Václava a sv. Ludmily a členů jejich tanečního doprovodu se zhostil soubor Regii Caroli regis.


Je samozřejmě obtížné odhadnout, kolik během dne přišlo na Budeč návštěvníků. Jak je ale vidět na tomto obrázku z odpoledního vystoupení skupiny Thorax, mohlo na Budeč během celého dne dorazit více než 1200 návštěvníků.


Zejména divadelníci se museli "poprat" s větrem, který odpoledne vzdouval plátna napjatá na konstrukci pódia. Návštěvníkům to ale při Werichově pohádce Až opadá listí z dubu vůbec nevadilo.Takže za rok zase na shledanou!

Foto © Zdeněk Kuchyňka, 2013
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 04.10.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.