Svatováclavské slavnosti na Budči 28. září 2008

Na rozdíl od roku 2007, kdy na svátek sv. Václava téměř celý den hustě pršelo, přišlo letos o víkendu, kdy jsme na Budči pořádali Svatováclavské slavnosti, dlouho očekávané babí léto. Už od rána svítilo sluníčko, které přilákalo na Budeč více než tisícovku návštěvníků od kojenců až po seniory.

Přišel i kladenský primátor Dan Jiránek s dcerou.

Program připravilo naše muzeum ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Pod Budčí v Zákolanech a s obcí Zákolany.

Už od otevření prvních řemeslných dílniček byl největší zájem o řezbáře, kde si děti samy mohly vyrobit a nabarvit třeba lodičku.


Prvním číslem programu bylo vystoupení skupiny historického šermu Thorax z Kladna.

Ještě než se rytíři pustili do soubojů, museli najít mezi přítomnými dětmi vhodné panoše, kterým byly svěřeny funkce korouhevníka, zbrojmistra a číšníka.

A pak už se na louce před stanem rozhořely líté souboje.


Vychutnat si autentickou atmosféru rotundy sv. Petra a Pavla v době sv. Václava mohli posluchači koncertu ženského vokálního souboru Tiburtina, který se pod uměleckým vedením Barbory Sojkové věnuje gregoriánskému chorálu, středověkým vícehlasům i soudobé hudbě.

Zazněla při něm i skladba Hospodie, pomiluj ny, kterou snad mohl v rotundě slýchat už mladý kněžic Václav.

Zatímco koncert v rotundě byl určen především dospělým návštěvníkům, Loutkové divadlo z půdy, které hrálo ve stanu, přilákalo především ty nejmenší děti.

První představení bylo o vodníkovi a druhé přivedlo na scénu samotného vládce pekel.

Velký zájem byl i o nejrůznější dílničky, v nichž bylo možno si udělat vlastní svíčku, zkusit si paličkování, savování obrázků na tričko, zdobení perníčků a spoustu dalších dovedností.Zájem byl i o prohlídky rotundy s výkladem o její historii.

Odpolední vystoupení skupiny historického šermu Thorax, které mělo divadelnější charakter, se konalo přímo v areálu rotundy sv. Petra a Pavla.

A po něm ještě jednou vystoupil soubor Tiburtina.

Svatováclavské slavnosti na Budči uzavřel závěrečný koncert festivalu PřeDivO ’08 tria Michal Prokop, Jan Hrubý a Luboš Andršt.


Foto © Zdeněk Kuchyňka a Jaroslav Vyšín, 2008
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 30.09.2008. Verze pro tisk. O úroveň výše.