Ve skanzenu Mayrau oslavovali sv. Barboru

Oslava svátku patronky horníků sv. Barbory v Hornickém skanzenu Mayrau u Vinařic 12. prosince 2008 byla spojena s požehnáním nového praporu Klubu přátel hornických tradic Kladno.


Jak řekl ing. Štěpán Matula, pořízení praporu bylo jedním ze dvou hlavních úkolů Klubu přátel hornických tradic na rok 2008. Tím druhým bylo zřízení pomníčku dvaceti obětem důlního neštěstí z roku 1960 na dole Nosek u Tuchlovic. Oba se podařilo splnit.
O životě dvou patronů horníků sv. Barbory a sv. Prokopa promluvil kladenský arciděkan Jiří Neliba.

Ten pak také novému praporu požehnal.

Po tomto slavnostním úvodu soubor Brandýská galérka zahájil nevázanější část programu.

A i když meteorologové slibují Vánoce na blátě, při odchodu z oslavy sv. Barbory se objevil takovýto krásný zimní pohled na bránu skanzenu.

Foto © Zdeněk Kuchyňka

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 12.12.2008. Verze pro tisk. O úroveň výše.