150 let v pohybu

6. 4. - 8. 7. 2012, vernisáž 5. 4. od 17 hod.

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně připravilo výstavu mapující historii jednot Budečské župy. Výstava poukazuje na vytrvalou a cílevědomou činnost sokolů na Kladensku, Rakovnicku a Slánsku od vzniku jednot v 19. století přes období 1. republiky, zákaz spolku za okupace, situaci po r. 1948, znovuobnovení po r. 1989 až dodnes .

Koncept výstavy vznikl při příležitosti výročí 150 let od založení Sokola a zaměřuje se na místní vývoj. Centrem oslav výročí bude Praha s XV. všesokolským sletem.

Ve výstavě nahlédne návštěvník do historie prostřednictvím dobových dokumentů. Vystaveny budou cvičební a slavnostní kroje, prapory některých jednot, řada fotografií cvičenců všech věkových kategorií z běžných cvičení i významných událostí, jakými byl zejména krajský slet na sletišti a jemu přecházející mohutný průvod v roce 1930, stavba sletiště i společné budování sokoloven. Prostor ve výstavě bude věnován každé dodnes aktivní jednotě župy Budečské a také nejvýraznějším osobnostem župy - Aloisi Kaftanovi, Františku Kleinerovi a Ignáci Hajnovi.

Na vzniku výstavy se podílela Sokolská župa Budečská v čele se svým starostou Miroslavem Davidem, o své paměti a upomínkové předměty se s hrdostí podělily jak samotné jednoty, tak jednotliví věrní sokolové.

Během vernisáže byl pokřtěn almanach o praporech župy Budečské, jehož autorem je starosta župy, pan Miroslav David.

K výstavě je připraven program pro školní kolektivy.

A pod tímto odkazem najdete reportáž z vernisáže.


Partneři výstavy:

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 07.05.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.